torsdag 23 augusti 2018

Portföljens direktavkastning

I mitt Exceldokument där jag för in alla inkomster och utgifter har jag aldrig haft en uträkning över hur mycket min portfölj genererar och vad det blir i procent i relation till portföljvärdet.

Jag tycker det är intressant att läsa om detta på andras bloggar så jag tog mig därför i kragen och gjorde en uträkning för min portfölj. Jag har alltid gått på den väldigt generella linjen att min portfölj genererar 4 % av portföljvärdet. Som ni kan se nedan så stämde inte riktigt det.Istället för 4 % så genererar min portfölj strax under 3 % av portföljvärdet. Det var ju tråkigt men har sina förklaringar då jag under året inte fokuserat så mycket på direktavkastningen utan försökt mixa portföljen med företag jag har en stark tro på i ett långsiktigt perspektiv. Alphabet, Amazon och NVIDIA delar i stort sett inte ut något till sina aktieägare. Bahnhof, SCA och Assa Abloy har enbart runt 1.5 % vilket givetvis drar ner totalen ganska mycket.

Jag blir lite osäker om man ska misströsta över detta eller bara köra på det inslagna spåret. Utöver nedgången i Bahnhof nyligen så har portföljen gott bra och ligger upp närmare 18 % i år. Samtidigt kan det gå lika mycket åt andra hållet när som helst.
En annan aspekt är givetvis att företagen kan höja utdelning och växa in i värderingen men slutsatsen får nog ändå bli att jag ligger lite väl lågt. Mitt utdelningsmål för 2019 är 28 000 kr och jag är inte riktgt där ännu. Får se om jag under hösten kan öka på i de lite mer stabila utdelningsbolagen i portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar