söndag 19 november 2017

Framtiden

Vad ska man tro om framtiden egentligen? Det finns väldigt många olika områden man kan prata om men i det här inlägget tänkte jag hålla mig till ekonomi. Vart är ekonomin på väg och vilka områden och företag gynnas av detta? Jag tycker det är intressant att spekulera om framtiden för någonstans så bygger mitt sparande på min egen bild av vad som kan hända och vad jag vill uppnå i framtiden.

När det kommer till aktiesparande håller jag mig gärna inom några områden som jag tror på.

Energi
Jag är verkligen inte någon som tror på mindre energiförbrukning i framtiden. Det finns en grupp människor som gärna vill se en tillbakagång till något samhälle knappt utan el men det tycker jag bara är strunt. Vi behöver mer och billigare energi för att driva utvecklingen framåt. Jag är inte emot kärnkraft men det är bra att utvecklingen går mot ren energi eller åtminstone så ren som möjligt. För tillfället är det däremot ohållbart att enbart få energi från förnybara källor och det måste därför kompletteras ett bra tag framöver med kärnkraft. I det längre perspektivet hoppas och tror jag på att fusion kan bli verklighet under min livstid vilket skulle revolutionera det mesta.

Industri
Industri går lite hand i hand med billig energi och här tror jag vi kan vara på väg in i nästa stora fas. Automation och AI är områden jag gärna vill vara med i. Även transportområdet som järnvägar, tåg, flygplan och självkörande lastbilar kommer alltid behövas. Många jobb kommer att försvinna inom produktionslinjer, lager, transport (chaufförer) och kundtjänst. Tror inte vi är många år bort från att alla telefonsamtal till myndigheter och företag blir till en dator som kan hantera tusentals telefonsamtal samtidigt och ge svar på de mest komplicerade frågorna. En handfull personer är kvar som en "second line" vid speciella ärenden.

Internet
I framtiden kommer vi behöva mycket snabbare och framförallt bättre täckande internet. Internetrevolutionen har bara börjat och jag tror var och varannan pryl kommer vara uppkopplad i framtiden. Företag inom "the internet of things" tror jag är en lysande investering.

Bygg
Ingen framtidsfluga men alla dessa investeringar måste byggas. Här menar jag inte individuella bolag som bygger bostäder utan större bolag som håller på med stora infrastrukturprojekt. Kommersiella fastigheter, sjukhus, skolor, vägar, broar, tunnlar etc.

Sjukvård
Befolkningen blir allt äldre och här tror jag effekterna kan bli så stora att hela samhället kommer få problem. Det är däremot en politisk fråga som får bli ett ämne till en annan gång. Den ekonomiska biten känns solklar med sjukhus, omvårdnad, äldreboenden och självklart mediciner och företag som arbetar mot att bota sjukdomar förknippade med ålderdom.

Övergripande
Jag tror också att vi överlag håller på att få se en förskjutning av makt till ett mindre antal av kapitalstarka personer/företag som i allt mindre grad blir beroende av större arbetskraft. Kapitalet kommer att centreras till en grupp människor som driver och/eller äger stora företag. Detta gör att det kommer bli allt vanligare med en stor del av befolkningen som är arbetslös. Detta är också något som framtiden får utvisa hur man, om så skulle bli fallet, löser detta problem politiskt. För egen del så är detta den största anledningen till att jag sparar i aktier. Jag kommer inte driva något stort företag och bli mångmiljardär men jag tror att framtiden ser ljus ut för de som har inkomster på kapital. De som inte har den möjligheten eller helt enkelt väljer att inte gå den vägen kommer som alltid att få hoppas på att deras framtid löser sig av politiska beslut som i allt större grad fokuserar på omfördelningspolitik.

Ibland oroas jag av jag redan är försent ute men det är inget jag kan göra så mycket åt nu utan det gäller att fortsätta investera för att ha så bra utgångsläge som möjligt den dagen man eventuellt skulle förlora jobbet till en dator.

Strukturella problem
Redan innan finanskrisen 2008 hade lånefesten svällt och hela situationen var osund. När skiten träffade fläkten höll världen andan och lite förenklat så hjälpte många stater banker som var alltför exponerade. Därefter följde snart ett decennium av låga räntor, diverse stödköp och en hel stats (Grekland) bailout. Jag vill vara positiv till framtiden och det är jag generellt men att allt det här inte skulle påverka den underliggande ekonomin finner jag osannolikt. Det jag blir orolig över är att man enbart knuffat problemet framför sig. Jag är liberal och tror på att minimal påverkan från staten är bäst väg att gå. Inte att det skulle vara utan problem då toppar och dalar skulle vara vanligare. Men i det ekonomiska experiment som nu pågår känner jag en övervägande oro för en rejäl krasch alternativt längre nedgång. När jag säger det så menar jag ingen domedagskrasch utan att vi kan få ett klimat där staten inte helt enkelt har några mer kort i rockärmen och vi får en lång tid (3-10 år) av ekonomisk oro. När detta skulle ske har jag ingen aning om utan jag tänker att detta kan pågå så länge staterna vill/kan hålla det igång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar