måndag 16 oktober 2017

Assets and liabilities (ekonomi 101)

När jag fick upp ögonen för sparande och investeringar för många år sedan så hittade jag ett klipp som enkelt förklarade hur man sakta men säkert får det bättre ekonomiskt. Det handlade om assets and liabilities. Det är lite svårt att direktöversätta men assets översätter jag till tillgångar medans liabilities är lite svårare. Den direkta översättningen är skulder eller förpliktelser och det är väl ungefär vad det handlar om.

I klippet så beskrevs ekonomin med fyra poster. Inkomster, utgifter, förpliktelser och tillgångar.

Inkomster är allt som du tjänar. Därefter måste du betala de utgifter du har. Boende, mat etc. Sedan kommer då den stora frågan vad man har för förpliktelser eller skulder. Ett bostadslån är en skuld som blir en utgift och ett abonnemang på något blir en förpliktelse. Köper du en bil utan lån blir det en förpliktelse som leder till utgifter i form av skatt, försäkring etc.

Det handlar alltså om att i så tidig ålder som möjligt inte köpa eller skaffa sig förpliktelser. Givetvis kan man göra sig av med förpliktelser även senare i livet men det brukar mentalt vara svårare.

Istället ska man alltid fokusera på att köpa tillgångar. Tillgångar definieras kring något som betalar dig och alltså kan läggas till i din inkomst. Ett boende du bor i ska därför inte ses som en tillgång eftersom du inte tjänar något på boendet. Det är istället förknippat med en hel drös med utgifter. För de flesta som läser ekonomibloggar kommer nog inte detta som någon nyhet men personligen förändrade detta till stor del mitt beteende kring hur jag tänker kring min privatekonomi. 

Om jag applicerar detta på min egen situation så blir det som följer.

Inkomster: Lön, aktieutdelningar, hyresintäkter.

Utgifter: Avgift till BRF, ränta, mat, kläder, nöjen, avbetalning CSN, el, vatten, hemförsäkring, a-kassa, Spotify.

Förpliktelser: Boendeskuld, studieskuld, el, vatten, hemförsäkring, a-kassa, Spotify.

Tillgångar: Uthyrd bostadsrätt, aktieportfölj.

De flesta av mina utgifter är måsten. Avgift till BRF, avbetalning CSN, el, vatten och hemförsäkring. Utöver de rörliga kostnaderna så är det egentligen bara a-kassa och mitt Spotifyabonnemang som jag skulle kunna kapa av. Dessa har jag givetvis haft rejäla funderingar på att kapa bort men jag anser att båda ger mig mer glädje att ha än den kostnad det medför.

Var och en av dessa olika utgifter följer jag upp varje månad och ett långsiktigt mål är givetvis att bli av med både bostadslånet och studielånet så man kan ta bort även dessa från listan men det är tyvärr många år bort för tillfället.

Fortsättningsvis gäller därför att inte skaffa sig fler förpliktelser. Fortsätta öka tillgångarna så inkomsten blir högre.

Så tänker jag när det kommer till den övergripande delen av privatekonomi. Skulle vara intressant att veta hur andra tänker kring detta.

Nästa steg är att hålla nere utgifterna till en så låg nivå som möjligt och givetvis ska man hela tiden arbeta mot att öka sin lön. Mer om det i ett annat inlägg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar