måndag 16 augusti 2021

Bör man vara försiktigt i dagens marknad?

Desto mer åren går desto mer intresserad blir jag av nationalekonomi. Jag skulle gärna hitta några kvällskurser eller likande för att bredda min kunskap. 

Min högst amatörmässiga iakttagelse just nu är att man kanske borde vara försiktig. Jag gör en något förenklad analys att jag ser två scenarier.

Bakgrund

Den låga räntan och att stater trycker pengar som aldrig förr har gjort att allt mer kapital drivs in i aktier. Det här driver upp priserna vilket blir bra i det korta perspektivet. Folk som är lite mer försiktiga av sig och som valt att stå utanför marknaden inser att det inte är vettigt att stå utanför och börjar köpa fonder och priserna stiger ytterligare. Det är inte heller värt att amortera och i stort sett allt fritt kapital måste in på marknaden. Man gör inte några större analyser om det är värt risken för i längden går ju allt upp.

Det här beteendet skulle man kanske benämna som girigt. Warren Buffetts klassiska citat "var försiktig när andra är giriga och var girig när andra är försiktiga" passar väldigt bra in på dagens marknad. 

Slutsats 1

Det kan vara klokt att vara försiktig i det här läget. Om 1-3 år kommer räntorna börja öka. Aktiemarknaden är ofta framåtblickande och när räntorna börjar öka kommer fortsatta ökningar snabbt prisas in och karusellen är igång.

Hur långt fallet kan bli har jag ingen aning om men för drygt 10 år sedan köpte jag en lägenhet och hade 4,6 % ränta på mitt bolån. Skulle vi komma till de nivåerna igen är jag ytterst tveksam till att folk i lika hög utsträckning skulle köpa aktier istället för att amortera. 

Slutsats 2

De låga räntorna är här för att stanna. Det är möjligt att räntorna går upp något men i det stora hela kommer inflationen gå upp och förhoppningsvis följer lönerna med och alla låntagare gnider händerna i glädje. 

Börsen är högt värderad men kommer inte sjunka i någon större bemärkelse eftersom kapitalet kommer fortsatt vara placerat. Det är möjligt att avkastningen kommer bli lägre de kommande 10 åren men att stå utanför kan kosta rejält.

För mig är det dessa två analyser som rör runt i huvudet just nu. För att återkomma till citatet ovan. Jag kan tycka det är kul med kloka personers välformulerade iakttagelser men det känns också väldigt mycket intetsägande. 

Warren Buffett - "Var försiktig när andra är giriga och var girig när andra är försiktiga" = Sälj allt eller minska ner på nuvarande nivåer.

Peter Lynch - "Mer pengar har förlorats i väntan på korrektioner än korrektionerna själva" = Ligg kvar och vänta ut, det är bäst i längden.

Självklart finns det andra slutsatser än de jag presenterat här och det finns ju inte ens en konsensus hos välutbildade nationalekonomer kring vad som kommer hända så det kanske är dumt att ens bry sig. 

Att inte tänka på något som man är intresserad av är däremot lättare sagt än gjort.