lördag 30 september 2017

Månadsrapport september

Den sista varje månad har jag under fem år fört statistik över mina inkomster utgifter. I början var det av mer enkel karaktär men under de sista 3-4 åren har jag varit väldigt detaljerad. Det gör att jag kan gå tillbaks och se exakt vad jag köpt och inom vilka områden som mina största utgifter är. Då detta blir min första sammanställning i bloggformat så kommer jag börja på samma sätt. Jag gör sammanställningen enkel och kommer bygga ut den över tid. Nog svamlat.

Sparande
5 000 kr.

Köpt
25 st General Electric för 25,15 USD. Totalt 5 137 kr.
50 st H&M för 201 kr. Totalt 10 075 kr.

Sålt
50 H&M för 220 kr. Totalt 10 972 kr.

Utdelningar
Inga utdelningar under september.

Portföljen 30 september
315 200 kr

En ökning med ca 5 % inklusive sparandet.
En ökning med 3,4 % exklusive sparandet.

Amortering 3 200 kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar